Personopplysninger. GDPR. Cookie og personvernpolicy

 

Behandling av data:
Denne fortrolighetserklæringen er gjeldende for CHANTI ApS´s webshop, www.chanti.no, samt alle andre nettsider tilhørende CHANTI ApS, hvor annet ikke er angitt. Hvis denne fortrolighetserklæringen ikke kan godkjennes og aksepteres, bes det om at bruk av siden unnlates.
Ved å bruke siden aksepteres innholdet i denne fortrolighetserklæringen.

Ikke-personlige opplysninger:
CHANTI ApS samler ikke-personlige opplysninger om bruken av denne nettsiden automatisk gjennom cookies og loggfiler. 

Personlige opplysninger:
Personlige opplysninger, som tastes inn av brukeren ved opprettelse av brukerprofiler ved bruk av de til rådighet stilte serviceytelser eller på andre måter registreres, behandles og oppbevares i overensstemmelser med den til enhver tid gjeldende lovgivning og EUs generelle databeskyttelsesregulering (GDPR).
Slike opplysninger kan være:

- navn
- adresse
- e-postadresse
- telefonnummer
- og lignende

Formål:

Opplysningene benyttes i forbindelse med forespørsler, samt til markedsføring av nye produkter og servicer hos CHANTI ApS. Personlige opplysninger vil IKKE bli videreført til en tredjepart uten forhåndsaksept, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre plasserte ordrer eller forespørsler, og da kun i den utstrekning formålet tilsier.

Oppbevaringstid:
Personlige opplysninger oppbevares hos CHANTI ApS for brukere med login konto, så lenge kontoen eksisterer. Den enkelte bruker kan til enhver tid henvende seg til CHANTI ApS med anmodning om, at kontoen slettes, og at opplysninger dermed også slettes.

Ved gjennomføring av en handel med kortbetaling, vil det være anført IP-Nr, samt dato/tid. Dette gjøres så CHANTI ApS kan sikre seg som selskap, såfremt det skulle skje en betaling med et stjålet bankkort.

Sikkerhet:
Personlige opplysninger oppbevares og/eller behandles i overensstemmelse med god skikk, og CHANTI ApS strever etter å bruke teknologier og software, som gir den nødvendige sikkerhet, så dataene ikke skades eller kommer i tredjeparts hender. CHANTI ApS strever etter å minimere risikoer så mye som mulig.

Samarbeid med andre selskaper:

Hvis du velger å bruke en eller flere av følgende selskaper i forbindelse med transport av varer, ved betaling eller Premium, vil de ha tilgang til nødvendig informasjon knyttet til bestillingen:

- GLS
- PostNord
- Bring
- Klarna
- Gjenta

Vi registrerer og passerer dermed den personlige informasjonen, som er nødvendig for å levere varen til deg.

Vi samarbeider også med en rekke andre selskaper, som lagrer og behandler data. Selskaperne håndterer kun informasjonen på våre vegne. De kan ikke bruke dem til egne formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i lande, som kan gi din informasjon tilstrekkelig beskyttelse.

Datakontrollanten på www.chanti.dk er Per Søndergaard.

Personopplysningene er registrert hos CHANTI ApS (Org.nr. NO 992019417).

Det registreres ikke andre følsomme, personlige opplysninger. Opplysningene vil ikke bli gitt videre til en tredjepart.

Kontakt om personopplysninger:

Du har alltid rett til å komme med en innsigelse mot registreringen.
Du har også rett til innsikt i de registrerte opplysningene.
Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til info@chanti.no.

Hvis du mener, at informasjonen er unøyaktig, har du rett til å rette dem. I noen tilfeller er vi pålagt å slette dine personlige data, hvis du ber om det. For eksempel kan det være, hvis dataene dine ikke lenger er nødvendige for det formål, vi skal bruke dem til. Du kan også kontakte oss, hvis du tror, at dine personlige data blir behandlet i strid med lovverket. I denne forbindelse kan du skrive til oss på per@chanti.dk.

Cookies

Vi bruker cookies på www.chanti.no

Når du besøker CHANTIs hjemmeside, bruker vi cookies til å registrere hva kundene våre ser på i butikken, styre kjøpsflow samt til å måle trafikken på hjemmesiden. Vi bruker det analytiske verktøyet Google Analytics for disse formålene.
Vi benytter disse opplysningene til å forbedre hjemmesiden vår, tilpasse vareutvalget vårt og øke servicen.

Ønsker du ikke å akseptere cookies, kan du innstille nettleseren din til automatisk å avvise cookies eller underrette deg hver gang et websted anmoder om å huske cookies. Benytt nettleserens hjelpefunksjon for å få flere opplysninger.

Du kan kontakte CHANTI via:

E-post: info@chanti.no
Telefon: 21547864

 

Oppdatert: mai 2021